Jos viesti ei näy kunnolla, klikkaa tästä.

Alue- ja elinkeinokehitys

Uutiskirje työllisyys-, elinvoima- ja aluekehitysasioista

 
1/2018
Sari Pikkala
Komissio on avannut vuoden 2018 alussa useita julkisia kuulemisia seuraavaa EU:n rahoituskautta koskien. Koheesiopolitiikan kannalta keskeisin kuuleminen on ”EU:n rahoitusvälineet koheesion alalla”.

Komissio kerää kuulemisen kautta näkemyksiä siitä, mikä on aiemmin toiminut hyvin ja mitä voitaisiin parantaa tulevaisuudessa, millaisia painopisteitä eri toimintapolitiikoilla sekä ohjelmilla ja rahastoilla olisi oltava tulevaisuudessa ja miten rahoitustoimet tulisi valmistella, että ne tuottavat parhaita tuloksia käytännön kehittämistyössä.

Maakuntien uusimpien arvioiden mukaan esivalmistelun ja väliaikaishallinnon kustannukset ovat vuonna 2018 yhteensä 58 miljoonaa euroa ja ICT-kustannukset yhteensä 127 miljoonaa euroa. Yhteensä muutoskustannukset vuonna 2018 ovat siis noin 185 miljoonaa euroa. Valtion rahoitusta on voimassaolevan talousarvion mukaan luvassa 111-141 miljoonaa euroa. Tästä esivalmisteluun ja väliaikaishallintoon osoitetaan 40 miljoonaa euroa ja ICT-kustannuksiin 70-100 miljoonaan euroa. Lisäksi vuodelta 2017 maakunnilta on siirtymässä yhteensä noin 20 miljoonaa euroa vuoden 2018 esivalmisteluun. 
Maakunta- ja sote-uudistuksessa kuntien nykyisistä tehtävistä ja niiden kustannuksista noin puolet siirtyy perustettaville maakunnille vuoden 2020 alusta. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen lisäksi myös tiettyjä työllisyyden hoitoon läheisesti liittyviä tehtäviä siirtyy uudistuksessa kunnista maakuntien vastuulle. Uudistuksen voimaantulohetkellä vuonna 2020 kuntien valtionosuus- ja verotuloja siirretään valtiolle maakuntien rahoittamista varten.
Kauko Aronen

Vates-säätiö jakaa vuosittain Tulisielu-kunniakirjan henkilölle tai taholle, joka ovat merkittävästi toiminnallaan vaikuttanut erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden työllistämisen edistämiseen. Nyt on mahdollista ehdottaa, mikä kunta tai kuka kunnan työntekijä on tunnustuksen ansainnut ja on vuoden 2018 Tulisielu! Kuntaliitto on yhteistyökumppanina tunnustuksen valinnassa.

YKSIKÖN UUDET ASIANTUNTIJAT

Suunnittelija Linda Toivonen

Linda Toivonen tekee selvityksiä ja suunnittelee yhteistyötilaisuuksia Alueet ja yhdyskunnat -yksikön kolmessa eri tehtäväkokonaisuudessa: maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) kokonaisuudistus,
maaseudun Elinvoimainen toimintaympäristö -verkostohanke (INFRA) ja maakuntauudistuksen muutostuki.
Katri Roivainen aloitti työt Kuntaliitossa 15.1.2018 Alueet- ja yhdyskunnat -yksikössä. Katri toimii maaseudun INFRA-verkoston verkostokoordinaattorina. Hänen työhönsä kuuluu muun muassa INFRA-verkoston kokoaminen ja kokousjärjestelyt sekä infraan liittyvien seminaarien järjestäminen.

Pelastaako 5G tietoliikenteen maaseudulla?

Kuntaliiton maaseudun INFRA -verkosto on käynnistämässä toimintaansa ja ensimmäisenä tilaisuutena järjestämme yhdessä Maaseutupolitiikan neuvoston (MANE) kanssa seminaarin Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa keskiviikkona 14.3.2018.

Tapahtuman teemana on Laajakaista maaseudulla- sujuvien tietoliikenneyhteyksien merkitys maaseudun palveluille, elinkeinoille ja elinvoimalle.

Tukea maakunta- ja sote-uudistukseen - Kuntaliitto lähtee maakuntakierrokselle


Perinteiset maakuntatilaisuudet maakuntien ja kuntien edustajille järjestetään tänä vuonna pääosin huhti-toukokuun aikana. Kuntaliitto osallistuu tilaisuuksiin tarjoten tukea maakunta- ja sote-uudistuksen muutosten hallintaan muutostukiklinikan muodossa. 

Muutostukiklinikan ohjelmaan sisältyy sekä Kuntaliiton, KT:n että KEVA:n asiantuntijapuheenvuoroja maakunnan määrittelemien tarpeiden mukaan. Maakuntakierroksen tarkempi aikataulutus selviää helmikuun aikana.