Nieuwsbrief maart 2018 - titeren en vaccineren.
Click here if you are having trouble viewing this message.
Beste fokkers, keurmeesters en hondenliefhebbers,
 
Inenten van onze huisdieren is belangrijk om ze tegen besmettelijke ziekten te beschermen.
Hierbij bouwen ze voldoende antistoffen op tegen ziekteverwerkers.

In het verleden moest bijna elke vaccinatie jaarlijks herhaald worden.
Ondertussen zijn er reeds vaccins die twee jaar bescherming bieden.
Voor rabiës geldt in de meeste gevallen
drie jaar. Het nagaan in hoeverre een hond al
dan niet voldoende antistoffen heeft, noemen we  titeren.

In deze nieuwsbrief gaan we hier dieper op in.

Wij wensen u veel leesgenot.

U kan de nieuwsbrief hier downloaden

Arnold Jacques,
Directeur Nationale fokkerijcommissie
20 maart 2018