Nieuwsbrief november 2017
Click here if you are having trouble viewing this message.
Beste fokkers, keurmeesters, dieren-artsen en hondenliefhebbers,
 
Bedankt voor de vele positieve reacties op onze eerste nieuwsbrief.
 
Enkele fokkers blijven echter bezorgd omtrent de vernieuwde aanpak van de fokkerij.
Men vreest immers dat de kwaliteit van de honden er op achteruit zal gaan.
 
Wij begrijpen de reacties en bezorgdheden, maar gezondheid en karakter
zijn twee zaken die extra aandacht moeten krijgen willen we de toekomst van de rashonden veilig stellen.
 
Dat kan evenwel perfect zonder dat de kwaliteit afneemt.
 
In deze editie gaan we daar dieper op in.

Wij wensen u veel leesgenot.

 
U kan de nieuwsbrief hier downloaden.

Arnold Jacques,
directeur fokkerij & gezondheidscommissie van de KMSH
28 november 2017