Mocht u dit bericht niet correct kunnen lezen, klik dan hier.
 
 
Eendaagse cursus

CRISPR/Cas en Gene Editing
Het maakbare genoom


LUMC, 22 november 2018
 

U verwerft met deze cursus:

  1. Inzicht in de technische achtergronden van de huidige techniek;
  2. Begrip omtrent de voor- en nadelen van de verschillende DNA-editing technologieën;
  3. Inzicht in de verschillen met meer conventionele gentherapiebenaderingen (‘gene addition’ i.p.v. ‘gene editing’);
  4. Inzicht in de toekomstige klinische toepassingsgebieden van de DNA-editing technologie;
  5. Inzicht in de voorwaarden en beperkingen die hiermee gepaard gaan;
  6. Inzicht in de ethische dilemma’s die spelen bij toepassingen in somatische cellen en bij kiembaanmodificatie.
 
 
Sommige wetenschappelijke ontwikkelingen grijpen direct de aandacht van het grote publiek. De CRISPR/Cas techniek is zo’n ontwikkeling. Met deze techniek kan in het laboratorium de genetische code in het DNA in levende cellen worden herschreven. Dit wordt aangeduid met ‘DNA editing’. Naast CRISPR/Cas zijn er ook andere DNA editing-technieken beschikbaar. Deze technieken maken het mogelijk fouten in onze genen te corrigeren. Ook kunnen er fouten worden aangebracht die ervan worden verdacht ziekten te veroorzaken. Dergelijke cellen kunnen dan gebruikt worden voor bijvoorbeeld geneesmiddelenonderzoek.

Het corrigeren van de fouten in cellen van een patiënt kan worden gezien als een vorm van precisiegentherapie. In de lichaamscellen worden de genetische veranderingen die de ziekte veroorzaken immers gecorrigeerd. Het is ook een aantrekkelijke benadering die aandacht verdient bij de behandeling van aandoeningen die op dit moment nog niet behandelbaar zijn.

Hoewel het huidige klinisch onderzoek uitsluitend gericht is op de correctie van lichaamscellen, is het theoretisch ook mogelijk om genen in de kiembaan aan te passen. Met kiembaanmodificatie kunnen de genetische veranderingen worden overgedragen op het nageslacht. Dit brengt uiteraard nieuwe ethische vragen en dilemma’s met zich mee.

Het doel van deze cursus is het inzichtelijk maken van mogelijkheden en verwachtingen van de DNA editing-technologie in het biomedische veld.
 

Doelgroepen

Kinderartsen, klinisch genetici, oogartsen, internisten, immuno-infectiologen, neurologen, artsen in opleiding en allen die geïnteresseerd zijn in het onderwerp.
 

Accreditatie

Accreditatie is met 6 punten toegekend door NIV en NVK; met 5 punten door VKGN en aangevraagd bij NOG en NVN.

Volgens de nieuwe accreditatieregeling mogen artsen per herregistratieperiode geaccrediteerde nascholing buiten het eigen vakgebied volgen. Accreditatie-uren toegekend door een geneeskundig specialisme of artsenprofiel met een registratie bij de RGS kunnen meetellen als nascholing buiten het eigen vakgebied ten behoeve van de herregistratie als geneeskundig specialist of profielarts.
 
Meer informatie en inschrijving:
www.boerhaavenascholing.nl
 

Komende cursussen:

13 en 14 september 2018 - Praktische nefropathologie
6 en 7 november 2018 - Stralingshygiëne voor medisch specialisten
30 november 2018 - De nieuwe cellulaire therapieën - Transfusiegeneeskunde
 
LUMC Boerhaave Nascholing