Nieuwsbrief januari 2018
Click here if you are having trouble viewing this message.
Beste fokkers, keurmeesters, dierenartsen
en hondenliefhebbers,

Wij wensen u en uw dierbaren, vanwege de Fokkerijcommissie, een
gezond en voorspoedig 2018.

2018 zal een belangrijk jaar worden voor de fokkerij in België.
Op de Bijzondere Algemene Vergadering hebben de leden van de vzw
Vlaamse Fokkerijcommissie van de KMSH unaniem beslist om de naam
van de vzw te wijzigen in Fokkerijcommissie KKUSH. 

Als fokkerijcommissie zijn we immers werkzaam in het ganse land.
Bovendien benadrukt de naam het partnership tussen KMSH en VDA.

Onze nieuwe naam vraagt ook om een nieuw logo, wat
bovenaan onze nieuwsbrief prijkt.

Wij wensen u veel leesgenot.
U kan de nieuwsbrief hier downloaden

Arnold Jacques,
directeur fokkerij & gezondheidscommissie van de KMSH
11 januari 2018