29. maj 2018

Se webversionGå til

IKUF, Aktier, Afdelingsdag mm

IKUF

Vi har i TDC vores egen IKUF fond, hvor vi har godkendt rigtig mange kurser. Vi har også godkendt kurser, der ikke har været muligt at få gennem den centrale fond. Hvert år sendes vores regnskab, samt en liste over hvilke kurser, der er ydet tilskud til gennem året, til gennemsyn i den centrale fond. De kurser vi godkender skal som udgangspunkt rette sig imod beskæftigelse indenfor industriens overenskomsts dækningsområder, hvilket ikke altid har været tilfældet. Vi er blevet bedt om at være mere omhyggelige med, hvad vi giver tilskud til, hvilket betyder, at der er kurser, vi ikke fremover kan / må yde tilskud til.
Vi fastholder vores egen fond i TDC, og vi mener fortsat, at vi kan tilbyde rigtig mange og gode kurser i fremtiden.
Claus Stavad

Tvangsindløsning af TDC aktier

På baggrund af at DK Tele kommunikation nu besidder mere end 90% af TDCs samlede aktiekapital, har de besluttet at udnytte retten til at tvangsindløse de tilbageværende aktier.

Dataforordningslov

I disse dage bliver vi oversvømmet med mails fra firmaer og foreninger, der har personfølsomme oplysninger liggende på os. Med jeres medlemskab i Metal Tele Vest opbevarer også jeres personfølsomme oplysninger.

Afdelingsdag i Slet

Der er Tele Vest afdelingsdag torsdag den 14. juni, kl. 10:00 - 14:00 ved foredragssalen i Slet. Der vil blive budt på Tapas til frokost.
Du har blandt andet mulighed fora t få information omkring følgende emner: 
1. Arbejdsmiljø - Få desuden målt dit blodtryk, balanceboard og BMI
2. Uddannelse
3. Overenskomst
4. Organiseringsudvalg
5. Feriehuse - Spørgeskema med lodtrækning om fine præmier

Pensionsregulering - hvad skal vi vælge?

Spørgsmålet er blevet stillet mange gange siden TDC Pensionskasse udsendte brev til medlemmerne vedr. mulighed for at vende tilbage til den gamle regulering af pensionerne.

Dansk Metal | Molestien 7 | 2450 København SV
metal@danskmetal.dk | Telefon 33 63 20 00 | www.danskmetal.dk