Nieuwsbrief fokkerijcommissie
Click here if you are having trouble viewing this message.
Beste fokkers, keurmeesters en hondenliefhebbers,
 
Na grondig onderzoek, overleg met de Vlaamse Overheid, de fokkers, de rasverenigingen
en de dierenartsen zijn we volledig klaar met de uitwerking van
ons vernieuwd fokbeleid.

De uitgebreide toelichting treft u in dit speciaal nummer aan.
U kan de nieuwsbrief hier downloaden

Arnold Jacques,
directeur fokkerij & gezondheidscommissie van de KMSH
26 september 2018